Through Lani's Lens

March 24, 2011

Love Story: Vinn gratis bröllopsfotografering!

Filed under: offers, Uncategorized — Tags: , — norekefoto @ 2:02 pm

(This information is also available in English.)

Vinn gratis bröllopsfotografering

Jag letar efter ett par som har en kärlekshistoria att berätta. Har ni en rolig historia om hur ni träffades, en romantisk historia om att finna sin drömpartner och att inte ge upp  eller en inspirerande historia om besegrade utmaningar?  Eller känner ni kanke ett par som helt enkelt är fantastiska människor?

Bröllopet måste äga rum under 2011.  (Om jag redan är bokad ert valda datum så går det tyvärr inte.)  Paret måste tillåta att deras historia och bröllopsbilderna används i min marknadsföring (blogg, Facebook mm).

I utbyte mot sin kärlekshistoria får det vinnande paret:

 • 4 timmar bröllopsfotografering av Fotograf Lani Noreke
 • En gratis förlovningsporträttsfotografering av Fotograf Lani Noreke
 • Korrekturbilder på internet
 • Bröllops- och förlovningsbilder på DVD

Riktlinjer:

 • Berätta er kärlekshistoria för mig.  Lämna ert bidrag via e-post till info@norekefoto.se senast måndagen den 25 april, 2011.
 • Det vinnande paret underrättas och resultaten publiceras på min blogg senast söndagen den 1 maj, 2011.
 • Parets familj och vänner får gärna tävla åt paret, men innan man gör det, var snäll och kolla att paret faktist vill ha mina tjänster och inte redan har bokat en annan fotograf.
 • Paret kan gifta sig var som helst i världen under 2011, men resekostnader ingår inte om bröllopet ska ske utanför Skåne.  Tävlingsbidrag från områden utanför Skåne är välkomna, men om ni vinner, får ni betala de omkostnader som uppstår (körersättning, flygbiljetter, hotell, osv., men INGA extra kostnader för tid och möda.)
 • Bröllopsdatumet måste vara obokat i min almanacka.  Betalande kunder har företräde, men jag kommer att hålla på alla inskickade bidrag tills en vinnare har utsetts.
 • Kärlekshistorien ska vara sann.
 • Alla inskickade bidrag kan komma att användas på min blogg eller Facebook.  Innehållet kan vid behov redigeras eller översättas (svenska/engelska), men efternamn kommer inte att sättas ut.  Ingen kontaktinformation kommer att delas med någon annan.
 • Det vinnande paret koras av mig och två betrodda medbedömare. Beslutet kan inte överklagas.
 • Information om tävlingen kommer att spridas på Facebook (via Fotograf Lani Noreke), men det finns inget krav att man har eller måste skaffa sig ett Facebookskonto. Om ni redan finns på Facebook, hoppas jag naturligtvis att ni ”gillar” min sida.  Tävlingen är inte förbunden till, sponsrad, rekommenderad eller administrerad av Facebook.
 • Information kommer även att finnas på min blogg (www.norekefoto.wordpress.com).  Tävlingen är inte heller förbunden till, sponsrad, rekommenderad eller administrerad av WordPress.

Följande måste vara med i alla bidrag:

 • Brudens och brudgummens tilltalsnamn och efternamn samt bådas kontaktinformation (e-post och telefon).
 • Bröllopsdatum och plats (minst stad/by om inte lokalen är spikad än).
 • Parets kärlekshistoria (hur de träffades, varför deras relation är speciell eller andra anledningar till att de ska vinna en gratis bröllopsfotografering).  Bidraget kan skrivas på svenska eller engelska.

Skicka in er historia eller nominera ett välförtjänt par nu eller hjälp andra att få chansen att tävla genom att skicka detta vidare! Jag ser verkligen fram emot att få ta del av era historier!

Lycka till!

Fotograf Lani Noreke

(www.norekefoto.se)

******Eftersom vi inte fick några bidrag till tävlingen, blev det ingen vinnare.******

Advertisements

Love Story: Free Wedding Photography Contest

Filed under: offers, Uncategorized, weddings — Tags: , — norekefoto @ 12:24 pm

(Informationen finns också på svenska.)

My style of wedding photography is all about telling the story of your big day.  Now I’m looking for a couple that has a story to tell. Do you have a funny story about the way you met, a romantic story of pursuit and perseverance, or an inspirational story about overcoming challenges?  Or perhaps you know a couple who are just simply amazing people?

win free wedding photography contest

The couple must be getting married in 2011.  (If I’m already booked for that date, sorry!)  The couple must also be willing to appear on my blog and on Facebook (story and images).

In return for their story, the winning couple will get:

 • 4 hours of wedding photography by Fotograf Lani Noreke
 • A free engagement session with Fotograf Lani Noreke
 • Online proofing of images
 • Wedding and engagement images on DVD

Guidelines:

 • Tell me your love story.  All submissions must be made via e-mail to info@norekefoto.se by Monday, April 25, 2011.
 • The winner will be notified and the results announced on my blog by Sunday, May 1, 2011.
 • Family and friends of the couple are more than welcome to submit for the couple, but before you do, please make sure that they would want my services and have not already booked another photographer.
 • The couple can be getting married anywhere in the world in 2011, but travel expenses are not included if the wedding is outside of Skåne, Sweden.  Submissions from other areas are welcome, but if we pick you, you will have to cover the travel expenses (actual expenses like mileage, airfare, lodging, etc.—NOT additional charges for time and effort).
 • The date must be open my calendar.  Paying wedding customers take precedence; otherwise, I will hold all dates of submissions received until a winner has been chosen.
 • Your submission must be TRUE.  This is not a creative writing contest.
 • All stories submitted may appear on my blog or on Facebook.  Content may be edited or translated, but last names will not be published.  Contact information will not be shared.
 • The winning couple will be chosen by me and a team of two other judges whom I trust to make a balanced and fair decision.  The decision may not be appealed.
 • While information about this contest will be shared on Facebook (via Fotograf Lani Noreke), it is not required that anyone sign up for a Facebook account.  Of course, if you already are active on Facebook, I do hope you will “like” my page.  This promotion is in no way associated with, sponsored by, endorsed by, or administered by Facebook.
 • Information will also be available on my blog (www.norekefoto.wordpress.com). This promotion is in no way associated with, sponsored by, endorsed by, or administered by WordPress either.

What to include with the submission:

 • The bride and groom’s first and last names as well as contact information (e-mail and phone numbers) for both of them.
 • The wedding date and location (at least the city/town if the details are not yet finalized).
 • Their love story (how they met or got engaged, why their relationship is special, or any other reasons they should be chosen to win free wedding photography).  This may be written in either Swedish or English.

Please nominate a deserving couple and help spread the word by forwarding this information.  I can’t wait to read all the entries!  Good luck!

Lani Noreke, photographer

(www.norekefoto.se)

******UPDATE: No submissions were received for this contest, so there was no winner.******

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: