Through Lani's Lens

December 5, 2011

Family Portrait Collage

Filed under: Kids & Families, Portraits — Tags: , , , — norekefoto @ 9:27 am

I often have a hard time choosing one favorite photo from a session for an enlargement.  Luckily for me, my customers usually make these decisions themselves, but sometimes they have a hard time choosing too.    One option would be to get several enlargements and hang them in a series or cluster.  Another option would be for me to make a collage.  I like making collages, it’s kind of like doing a puzzle.  This one will be printed on canvas and mounted so that the family can just hang it on the wall with no additional framing needed.

familjeporträtt collage

Jag har ofta lite svårt att välja ut en favoritbild från en fotografering för att använda som förstoring.  Som tur brukar mina kunder bestämma sådant själv, men ibland kan det vara svårt för dem också.  En lösning kan vara att göra flera förstoringar som man hänger tillsammans i en serie eller gruppering.  En annan lösning är för mig att göra en collage.  Jag tycker det är roligt att göra collager, lite som att lägga pussel.  Denna kommer att tryckas på duk och spännas på spännram så att den kan hängas direkt–lätt och smidigt.

Advertisements

1 Comment »

  1. just came across your webpage… enjoyed it a lot.
    very much liked the narration of the pictures…:-)

    Comment by Keivan Zavari — December 8, 2011 @ 1:09 pm


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: